Landkreis Stade - Freiburg - Kirche


Freiburg - Historie - Kirche                                                                                           Foto: Gemeinfrei


Anzeige:

Freiburg - Kirche - Historie

Freiburg - Historie - Kirche         

Foto: Gemeinfrei

Freiburg - Historie - Kirche         

Foto: Gemeinfrei

Freiburg - Historie - Kirche         

Foto: GemeinfreiFreiburg - Kirche - 2014

Freiburg - Kirche - 2014      

Foto: ArchivFreiburg - Kirche - 2018Evang.-Luth. Kirche St. Wulphardi, Neubau von 1835 – 1837.
Evang.-Luth. Kirche St. Wulphardi, Neubau von 1835 – 1837.

Freiburg - Kirche - 2015                                          

By Oxfordian Kissuth - Own work, CC BY-SA 3.0, Original, commons.wikimedia