Cuxhaven - Schiffe - A - Albert Ballin


Albert Ballin                                                                                                                  Foto: GemeinfreiAlbert Ballin - Steubenhöft

Albert Ballin - Neue Liebe - 1924                     Foto: Gemeinfrei

*

Albert Ballin                    Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin - Neue Liebe - 1924                      Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin - Neue Liebe - 1924                      Foto: GemeinfreiAlbert Ballin                                                                                                                        Foto: Archiv


Albert Ballin

Albert Ballin                         Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin                         Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin                         Foto: GemeinfreiAlbert Ballin

Albert Ballin                    Foto: Gemeinfrei

*

Albert Ballin                       Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin                       Foto: Gemeinfrei

*

Albert Ballin                       Foto: Gemeinfrei

Albert Ballin                      Foto: Gemeinfrei

*

Albert Ballin                       Foto: GemeinfreiAlbert Ballin - Steubenhöft                                                                                        Foto: GemeinfreiAlbert Ballin                                                                                                             Foto: Gemeinfrei


Albert Ballin                                                                                                             Foto: Gemeinfrei